Đăng ký làm Đại diện khu vực của TOPbuilder.net

Dành cho các cá nhân muốn đăng ký làm đại diện khu vực của TOPbuilder.net

TOPbuilder.net sẽ chọn một cá nhân làm đại diện tại mỗi tỉnh thành hoặc quận huyện trên cả nước. Người đại diện này sẽ tổ chức các hoạt động kết nối thành viên, và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các thành viên trong khu vực mà họ quản lý.

Mỗi năm TOPbuilder.net sẽ chưng cầu ý kiến các thành viên trong khu vực đó để thay đổi người đại diện theo nguyện vọng của các thành viên trong khu vực.

Hiện nay chúng tôi đang cần những người nhiệt huyết, có kinh nghiệm quản lý và tổ chức trong lĩnh vực xây dựng, hãy tự ứng cử làm đại diện tỉnh thành hoặc quận huyện để giúp chúng tôi phát triển cộng đồng xây dựng Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn.

Hãy gửi thư ngỏ về email liên hệ cho chúng tôi hoặc gọi số hotline để được trao đổi thêm.