Đăng ký lập nhóm TOPBuilder Group

Dành cho các cá nhân và tổ chức muốn lập một nhóm các thành viên chính thức để tương trợ lẫn nhau gọi là TOPBuilder Group

TOPbuilder Group là một nhóm các thành viên chính thức của cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPbuilder.net, bao gồm cả cá nhân và tổ chức. Đứng đầu mỗi nhóm là một người gọi là Trưởng Nhóm. Trưởng nhóm có quyền kết nạp Thành viên chính thức cho cộng đồng TOPbuilder.net. Khi Trưởng nhóm kết nạp thành viên chính thức nào thì thành viên đó sẽ thuộc nhóm của họ, nhưng sau đó thành viên này có thể rời khỏi nhóm ban đầu, hoặc tham gia thêm nhiều nhóm khác.

Mỗi nhóm sẽ có tên gọi theo tỉnh thành và số thứ tự, ví dụ một nhóm ở Hà Nội lấy tên là New House sẽ có tên trên TOPBuilder.net là: TOPBuilder HN 5 - New House.

Mỗi nhóm có thể gồm các thành viên chính thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng phân khúc, ví dụ: nhóm A chuyên xây nhà phố, gồm các thành viên là các kiến trúc sư thiết kế nhà phố, công ty thi công nhà phố, công ty MEP nhà phố, nhà thầu nội thất nhà phố… Khi đó, các thành viên trong nhóm có thể giới thiệu công việc cho nhau hoặc cùng nhau phối hợp để tạo nên một công trình hoàn thiện mà không cần kết hợp với đơn vị khác.

Hoặc mỗi nhóm có thể gồm các thành viên thuộc cùng lĩnh vực nhưng khác phân khúc, ví dụ: nhóm B gồm các kiến trúc sư nhưng mỗi người lại có một sở trường thiết kế khác nhau. Khi đó, nhóm B có thể đáp ứng nhu cầu thiết kế kiến trúc của hầu hết khách hàng, và các thành viên trong nhóm có thể giới thiệu công việc lẫn nhau.

TOPbuilder.net sẽ phân đơn hàng từ khách hàng cho Trưởng Nhóm để trưởng nhóm phân cho các thành viên trong nhóm của mình cùng phối hợp thực hiện.

Trong một nhóm không nên có nhiều thành viên cùng một phân khúc hoặc một lĩnh vực vì sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh lẫn nhau. Số lượng thành viên trong nhóm không được vượt quá 50 thành viên.

Trưởng nhóm phải tổ chức gặp mặt các thành viên trong nhóm mỗi tuần hoặc mỗi tháng để kết nối các thành viên trong nhóm bằng các hoạt động sau:

- Giới thiệu, kết nạp thành viên mới vào nhóm.

- Giao lưu, giới thiệu việc làm giữa các thành viên.

- Chia sẻ kinh nghiệm trong công việc của mỗi thành viên để cả nhóm rút kinh nghiệm.

- Giải quyết các vấn đề của dự án mà cả nhóm đang cùng nhau thực hiện.

- Mời các chuyên gia của nhóm khác đến nói chuyện để giao lưu, hoặc giao lưu với những nhóm khác.

Trưởng nhóm cần chụp hình, quay phim các hoạt động của nhóm và đăng vào tài khoản của nhóm trên TOPbuilder.net để thu hút các thành viên khác tham gia vào nhóm, và tạo thương hiệu cho nhóm trong các hoạt động đấu thầu dự án của nhóm.

Mỗi nhóm sẽ có một tài khoản riêng trên TOPbuilder.net. Tài khoản này sẽ được quảng cáo bài viết không giới hạn trên mạng xã hội TopBuilder.net. (thành viên thường phải đóng phí quảng cáo mỗi bài viết là 500.000 đồng)

Tài khoản của TOPbuilder Group thuộc một loại tài khoản riêng, trên ảnh đại diện có thêm biểu tượng TOPbuilder Group nên dễ dàng được mọi người nhận biết và tìm thấy trên cộng đồng TopBuilder.net

Tóm lại, việc lập một nhóm mới và làm trưởng nhóm sẽ giúp bạn kết nối được nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau giúp hình thành một HỆ SINH THÁI cho doanh nghiệp của bạn. Nó vừa giúp bạn có thêm dự án từ các thành viên trong nhóm giới thiệu, vừa giúp bạn có những đối tác tin cậy, vừa giúp bạn tuyển dụng được những người phù hợp từ các thành viên cá nhân trong nhóm. Hơn nữa, với những dự án lớn, nếu bạn lấy uy tín của cả nhóm để đấu thầu thì bạn sẽ có một ưu thế vượt trội. 

Hãy liên hệ email hoặc hotline để biết thêm chi tiết.