Đăng ký vào danh sách bình chọn

Dành cho cá nhân, tổ chức muốn đăng ký vào một danh sách bình chọn thành viên top trong một lĩnh vực nào đó tại trang thành viên của TOPbuilder.net

Được có mặt trong một danh sách bình chọn thành viên uy tín thuộc lĩnh vực của bạn trong trang thành viên. Được khách hàng dễ dàng tìm thấy và đặt hàng. Đây là một cách rất tốt để chứng tỏ với khách hàng về uy tín doanh nghiệp của bạn trong cộng đồng xây dựng Việt Nam.  

Thành viên thuộc danh sách bình chọn được TOPbuilder phân đơn hàng trực tiếp từ khách hàng mà không cần thông qua TOPbuilder Group.

Nếu thành viên đạt được trên 1000 phiếu bình chọn thì sẽ được tổ chức bình chọn danh hiệu TOP BUILDER trong Group Facebook của TOPbuilder.net.

ĐIỀU KIỆN XÉT VÀO DANH SÁCH BÌNH CHỌN

Bạn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, đều có thể vào một danh sách bình chọn.

Bạn phải đang là thành viên chính thức, thuộc một TOPbuilder Group nào đó.

Bạn phải được Trưởng Nhóm và hơn nửa số thành viên trong nhóm đề cử vào danh sách bình chọn.

Thành viên được xét vào danh sách bình chọn sẽ không phải đóng thêm một khoản phí nào cả.

Nếu bạn không tham gia hoạt động tích cực xây dựng cộng đồng thì chúng tôi sẽ loại bạn ra khỏi danh sách bình chọn.