Tìm nhà thầu, tìm đối tác

Giao khoán công việc – cách thông minh nhất để sử dụng nguồn lực vô hạn của cả cộng đồng. 


Bạn có thể tìm nhà thầu, tìm kiến trúc sự, tìm kỹ sư trên TOPbuilder.net bằng hai cách:

Cách 1: Bấm nút ĐẶT HÀNG trên menu và gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một doanh nghiệp hoặc cá nhân phù hợp nhất trong số những THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC của cộng đồng (đã được xác thực năng lực). Trong quá trình thực hiện, nếu nhà thầu này không đảm bảo yêu cầu của bạn chúng tôi sẽ thay thế bằng một nhà thầu khác. 


Cách 2: Bạn hãy đăng một tin GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC để mọi người liên hệ trực tiếp với bạn. 
Nếu bạn muốn biết năng lực của những thành viên dự thầu, khi soạn tin hãy chọn nút SOẠN MẪU NHẬN BÁO GIÁ và thêm những câu hỏi bắt buộc thành viên phải trả lời khi dự thầu. Bạn sẽ biết những ai đã dự thầu và xem hồ sơ của họ trong trang DUYỆT TIN ĐÃ NHẬN

Bạn chỉ cần mô tả chi tiết về gói công việc của bạn kèm theo kinh phí dự kiến để nhận được những bảng báo giá hoặc đề xuất giải pháp sơ bộ từ các thành viên của TopBuilder.net. Sau đó, bạn tự liên hệ và làm việc với những người phù hợp nhất mà không cần thông qua chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ giúp bạn kết nối với những thành viên trên cộng đồng này và không chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc (chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi bạn nhờ chúng tôi giới thiệu một nhà thầu theo cách 1). Do đó, bạn nên gặp mặt nhà thầu mà bạn chọn và ký hợp đồng giao khoán công việc kèm theo những điều khoản rõ ràng về việc nghiệm thu kết quả công việc để tránh những sự bất đồng về sau. Chúng tôi không giải quyết bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến việc tự hợp tác giữa các thành viên trên TOPbuilder.net.

Bạn có thể đăng tin GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC trên TOPbuilder.net hoàn toàn miễn phí; tuy nhiên, khi đó chỉ có những người đang theo dõi bạn mới nhận được tin này. Nếu bạn muốn đưa tin này lên bản tin của những người phù hợp và đưa lên Fanpage của TOPbuilder.net, bạn phải mua gói quảng cáo tin.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.