Quảng bá thương hiệu cá nhân & Doanh nghiệp

Gầy dựng uy tín trên cộng đồng xây dựng VN bằng nhiều cách khác nhau

Nếu bạn đang cần xây dựng thương hiệu cho các nhân hoặc doanh nghiệp thì Cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPbuilder là nơi tốt nhất cho bạn làm điều đó. Bởi vì uy tín của mỗi thành viên trên cộng đồng này được chứng thực bởi sự bình chọn của tất cả cộng đồng dựa vào số phiếu bình chọn, tổng số điểm và tổng số người đang theo dõi thành viên này. 

Bạn có thể đăng ký vào một danh sách bình chọn thành viên TOP trong trang Thành Viên, sau đó hoạt động tích cực trên cộng đồng để được mọi người bình chọn. Những doanh nghiệp và cá nhân có nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ được tổ chức bình chọn trên Group Facebook của TOPbuilder để gắn danh hiệu TOPbuilder. Khi bạn là TOPbuilder có nghĩa là uy tín của bạn đã được cả cộng đồng xây dựng Việt Nam chứng thực . 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin chi tiết