Tham gia vào ban quản trị của TOPbuilder.net

Dành cho cá nhân muốn tham gia xây dựng đường lối phát triển chung cho TOPbuilder.net

Nếu bạn muốn đóng góp xây dựng đường lối phát triển của cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPBuilder.net, hãy đăng ký tham gia vào Ban quản trị. Chúng tôi sẽ không họp mặt ban quản trị thường xuyên mà sẽ xin ý kiến của từng người qua điện thoại nên bạn không cần lo lắng về mặt thời gian và không gian. Có thể bạn đang ở bất kỳ đâu trên thế giới vẫn có thể đóng góp ý kiến để xây dựng cộng đồng phát triển hơn.

Hãy gửi thư ngỏ về email liên hệ cho chúng tôi hoặc gọi số hotline để được trao đổi thêm.