Hợp tác

Nếu bạn muốn đồng hành cùng chúng tôi, hãy gia nhập cộng đồng xây dựng Việt Nam với một trong các vai trò sau:

1. Đăng ký làm thành viên chính thức: thành viên chính thức phải tích cực tham gia xây dựng cộng đồng bằng cách review, góp ý, bình chọn, lên tiếng khi cần. Thành viên chính thức sẽ có tên trong một danh sách bình chọn, được phỏng vấn xin ý kiến, được bình chọn danh hiệu TOP BUILDER khi có đủ số phiếu bình chọn. Xem thêm tại đây:

2. Đăng ký lập TopBuilder Group: mỗi TopBuilder Group gồm một số Thành viên chính thức của TopBuilder trong nhiều lĩnh vực liên minh với nhau để giới thiệu khách hàng cho nhau và hỗ trợ nhau thực hiện một công trình hoàn thiện. Khi khách hàng đặt hàng trực tiếp TopBuilder.vn, chúng tôi sẽ đưa đơn hàng đó đến một TopBuilder Group phù hợp.

3. Làm Đại diện của cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPBuilder tại từng tỉnh thành: quản lý, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động kết nối các thành viên TopBuilder tại tỉnh thành mình quản lý. Nhận yêu cầu của khách hàng và phân cho các TOPbuilder Group trong tỉnh thành của mình.

4. Tham gia vào Ban Quản Trị của Cộng đồng xây dựng Việt Nam: cố vấn cho chiến lược phát triển chung của cộng đồng.

Cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPBuilder.vn không thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp nào cả. Cộng đồng này đại diện cho tiếng nói của ngành xây dựng và thuộc về ngành xây dựng Việt Nam.

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi không thể kể hết tại đây, xin hãy liên hệ để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn.

Phone/Zalo/Viber: 0905995042 (Gia Nam)

Email: info@TopBuilder.vn

Địa chỉ: 28 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh.